Aanmelden (inloggen)

Je kunt in het blauwgerande veld hieronder inloggen met de gegevens die je van ons hebt gekregen.Vervolgens kies je onder een van de foto’s voor de training waarvoor je bent ingeschreven.

PS De gegevens die je invult op de website, bijvoorbeeld bij een weekevaluatie, zijn veilig. Ze worden direct naar ons gestuurd en zijn daarom nooit door een ander in te zien. Wij hebben een beveiligde Apple-Imac omgeving, veiliger dan Windows.

You can log in in the blue bordered field below with the data you received from us. Then choose the training for which you are registered under one of the photos.

PS The data you enter on the website, for example during a weekly evaluation, are safe. They are sent directly to us and can therefore never be viewed by anyone else. We have a secure Apple-Imac environment, more secure than Windows.

Aanmelden voor bestaande gebruikers
   
error: Content is protected !!